PROČ SI VYBRAT NAŠI FIRMU na provedení přípravných a podlahářských prací, montáž dveří a stavebních úprav?

PRÁCE NA KLÍČ
Vzhledem k tomu, že provádíme montáže dveří, koberců, podlah a k tomu potřebné stavební úpravy jako jsou lité podlahy, vyrovnávky atd. veškeré práce na sebe navazují a tím šetříte čas a peníze.

ZAMĚŘENÍ ZAKÁZKY
Po předchozí dohodě Vás navštívíme v místě realizace a ZDARMA provedeme potřebnou konzultaci, zaměření a prohlédneme celkovou připravenost místa.

NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ
Jakmile se provede zaměření, navrhneme nebo doporučíme technické řešení realizace tak, aby se sladila Vaše představa s technickými možnostmi.

CENOVÁ NABÍDKA
Po celou dobu jednáte s jedním specialistou. Technik, který s Vámi konzultoval technické možnosti a jejich řešení, Vám zhotoví cenovou nabídku, za kterou si stojí a nenavyšuje ji o další položky.

JISTOTA PROVEDENÍ
Zaručíme Vám jistotu kvalitně odvedené prací jak v přípravě tak i samotné montáži nebo pokládce. Pracejeme s profesionálním vybavením za dodržení nejnovějších trendů technických postupů.

ZÁRUKA NA ZHOTOVENÉ DÍLO
Veškeré práce provádějí proškolení a zkušení pracovníci. Už jen tímto faktem splňujete tu nejdůležitější záruční podmínku, jak pro vykonanou pokládku či montáž, ale i na výrobky.

příprava podkladu, pokládky podlahovin a montáž dveří

PŘÍPRAVA PODKLADU

Bezesporu jedním z nejdůležitějších faktorů, které zajistí skvělý vzhled, dlouhou životnost a funkčnost nové podlahové krytiny je důkladná příprava povrchu před samotnou pokládkou. I příprava podkladu se řídí přísnými ČS normami a normami výrobců, které jsou dané pro určitou podlahovou krytinu. Při nedodržení základních postupů a norem zaniká poskytnutá záruka daná výrobcem daného zboží.
Využijte možnosti přípravy povrchu podlahářem, který pokládá i finální podlahovinu. Získáváte tímto záruku na celé dílo a celkově výhodnější cenu.

VYROVNÁNÍ PODKLADU

Provádíme srovnání a zpevnění podkladu před pokládkou finální podlahoviny.

Nejčastější způsoby přípravy podkladu:
lité podlahy
lité betony a pěnobetony
samonivelační stěrky
suchá sklatba podlahy

Používáme zásadně ty nejkvalitnější materiály. Každodenní praxí a dodržováním technologického postupu naši řemeslníci docílí povrchu splňujícího normy pro danou podlahovou krytinu.

POKLÁDKY A MONTÁŽE

Ke všem nabízeným produktům v naší prodejně zajistíme odbornou montáž nebo pokládku. Naší snahou je, aby práce byla provedena v maximální kvalitě, s profesionalitou, kterou očekáváte a zárukami, které  poskytují výrobci.
 Veškeré práce provádějí kvalifikovaní a zkušení řemeslníci vybavení kvalitním a moderním vybavením.
Ceny veškerých podlahářských úkonů jsou přizpůsobeny náročnosti, rozsahu a způsobu provedení. Podrobný rozpis všech úkonů spojených s pokládkou podlahoviny nebo montáže dveří naleznete vždy v cenové nabídce, kterou Vám zhotovíme na základě zaměření zdarma.